Obvestilo o varstvu osebnih podatkov

 

V podjetju Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p. varstvo podatkov smatramo kot eno ključnih gradnikov našega zaupanja in varnosti. V nadaljevanju vam bomo razložili, kako vaše osebne podatke obdelujemo, kako zagotavljamo njihovo varnost in vse v zvezi z vašimi pravicami, ki izhajajo iz varstva osebnih podatkov, vse kot to določa Splošna Uredbe o varstvu osebnih podatkov Evropskega parlamenta in sveta 2016/679 (v nadaljevanju Uredba), v določbah 5., 12. in 13. člena.

Kdo upravlja z vašimi osebnimi podatki?

Upravljavec osebnih podatkov je družba Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p. s sedežem v Podljubelju 253, 4290 Tržič,  davčna številka: SI67173349, matična številka: 5415516000.

Katere osebne podatke zbiramo in nadalje obdelujemo?

Osnova dejavnost podjetja Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p.je v mizarstvo in ponujanju blaga in storitev preko spletne trgovine. Da bi vam lahko dostavili zahtevano blago, moramo pri tem obdelati določen nabor vaših osebnih podatkov. Tako zbiramo vaše kontaktne podatke (osebno ime, telefon, e-pošta, naslov za izdajo računa in dostavo blaga, država bivanja), podatke o plačilnih sredstvih, podatke o preteklih nakupih za potrebe evidenc in vaša morebitna sporočila.

V primeru, da ste nam podali soglasje za prejemanje oglasnih sporočil, se obdelujejo vaši kontaktni podatki, na katere pošljemo oglasno sporočilo in podatki o vaših preteklih nakupih, če z njimi razpolagamo, za namen prilagoditve ponudbe.

Za kakšen namen se obdelujejo vaši osebni podatki in na kateri pravni podlagi?

Vaši osebni podatki se pri uporabi spletne trgovine obdelujejo za namen prodaje izdelkov. Pravna podlaga za prej navedeno obdelavo osebnih podatkov je točka b. prvega odstavka 6. člena Uredbe, saj je obdelava potrebna za izvajanje kupoprodajne pogodbe in dostave izdelka na zahtevan naslov.

V primeru neposrednega trženja je namen obdelave vaših osebnih podatkov pospeševanje prodaje, pravna podlaga v tem primeru pa je vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov iz točke a. prvega odstavka 6. člena Uredbe, ki ste ga podali pred tem.

Iz katerih virov zbiramo vaše osebne podatke?

Vse vaše osebne podatke pridobimo neposredno od vas. To storite na način, da jih sami vnesete v spletne obrazce ( na primer kontaktni obrazec, prijava na spletni marketing itd…), jih pošljete po e-pošti, sporočite po telefonu, pošljete z navadno pošto, ali nam jih predate osebno pri nakupu in prevzemu na našem naslovu.

Komu posredujemo vaše osebne podatke?

Nekatere izmed vaših osebnih podatkov moramo posredovati drugim upravljavcem osebnih podatkov. To so na primer različnih plačilnih storitev (banke, PayPal ipd..). Druga skupina upravljavcev vaših osebnih podatkov pa so transportna/dostavna podjetja, ki skrbijo, da izdelek pride na vaš naslov.

Zaradi organizacije dela potrebujemo tudi podizvajalce, ki za nas opravljajo določene storitve. Te so predvsem spletno gostovanje, nekatere spletne storitve ipd.. Z vsemi temi podizvajalci imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov iz 28. člena GDPR.

Podatki se posredujejo tudi državnih organom, v kolikor bi le te zahtevali. Njim se podatki posredujejo, če za to obstaja veljavna pravna podlaga, kar pomeni, da ima ta organ pravico zahtevati podatke od nas in to zahteva na ustrezen način – pisno.

Kako izvajamo neposredno trženje?

Neposredno trženje izvajamo izključno na podlagi vašega soglasja. Uporabljamo več spletnih obrazcev za ta namen, v odvisnosti od tega, za kakšen namen so bodo osebni podatki obdelovali.

Kanali, po katerih posredujemo oglasna sporočila so e-pošta in telefon.

Soglasje, ki ste ga podali za namen neposrednega trženja lahko kadarkoli prekličete. V tem primeru vas bomo najkasneje v roku 3 delovnih dni odstranili iz baze prejemnikov oglasnih sporočil. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem.

Soglasje lahko prekličete tako, da v oglasnem sporočilu kliknete »odjava od sporočil«.  Seveda pa nam lahko kadarkoli pošljete e-pošto na info@sanke-rozic.si in vaše kontaktne podatke bomo odstranili iz seznama za neposredno trženje.

Po preklicu soglasja bomo še vedno hranili podatke o tem, kdaj ste ga dali in kdaj preklicali.

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke bomo hranili in obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za zaključek naročenih ali dogovorjenih aktivnosti, ter potem v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe.

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.

Podatke o neposrednem trženju, torej o podanem soglasju in uporabo katerih kanalov ste pri tem dovolili, hranimo še dve leti po poteku leta, v katerem ste soglasje celoti preklicali.

Ali uporabljate spletne piškote?

Da, na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Nekateri so nujni in brez katerih funkcionalnosti spletne strani ne delujejo, drugi so pa opcijski. V kolikor dovolite njihovo uporabo, lahko spletno stran naredimo za vas še bolj prijazno in učinkovito. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

Katere pravice imate kot naša stranka, oz. naročnik na prejemanje oglasnih sporočil in novic?

Imate vse pravice, ki jih predvideva Uredba v določbah od 15. do 20. člena. Skladno s prej navedenim imate pravico, da od nas kot upravljavca zahtevate dostop do osebnih podatkov (15. člen ), njih popravek (16. člen), izbris osebnih podatkov (17. člen) omejitev obdelave (18. člen), pravico do ugovora obdelavi (21. člen) ter pravico do prenosljivosti podatkov (20. člen).

Te pravice uveljavljate na način, da nam pošljete e-poštno sporočilo na naslov info@sanke-rozic.si. V zakonitem roku (30 dni od prejema popolne vloge) bomo preverili, ali izpolnjujete pogoje za uveljavljanje pravice in vas o odločitvi obvestili.

Pravica do pritožbe

Kadarkoli lahko vložite pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri nadzornem organu Sloveniji, to je Informacijski Pooblaščenec, z naslovom Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Izključitev odgovornosti

Podjetje Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p. ne odgovarja za škodo, ki bi vam nastala, ker ste nam posredovali napačne, lažne, nepopolne ali neažurne podatke.

Enako velja glede odgovornosti družbe Mizarstvo Rožič, Matjaž Rožič s.p., če je škoda nastala zaradi kateregakoli razloga na vaši strani, npr. da je nekdo v vašem imenu nepooblaščeno opravil nakup blaga, tako da je brez razlogov na strani družbe pridobil dostop do sredstev za dostop do spletne trgovine (npr. gesla, računalnik, telefon…). Sami ste na vaši strani odgovorni za varovanje podatkov, ki so potrebni za dostop do spletne trgovine.

O vsakem sumu zlorabe svojih osebnih podatkov ali podatkov, ki so potrebni za dostop do določenih delov spletnega mesta (uporabniško ime in geslo) ali ob sumu nepooblaščene seznanitve s temi podatki, ste nas dolžni nemudoma seznaniti.

Kadar je med ponudnikom in uporabnikom vzpostavljen pogodbeni odnos, v vsakem primeru glede izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika veljajo določbe, ki urejajo ta odnos (pogodba, splošni pogoji ipd.).

Imate vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, pa v tem dokumentu ne najdete odgovora?

Na vsa vaša vprašanja vam bomo odgovorili. Prosimo vas le, da jih pošljete na info@sanke-rozic.si